MLP Group podejmie działania w celu ewentualnej emisji do 1.650.000 akcji serii D

Zarząd MLP Group zdecydował o podjęciu analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 1.650.000 akcji serii D z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w celu dalszego rozwoju spółki – podał MLP Group w komunikacie.

To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 12 października 2020 r.

Dzień minął pod znakiem debiutu akcji Allegro na polskiej giełdzie, ale mamy dziś także inne ciekawe tematy – zmiany na rynku hipotek i zmiana w Google Pay, rozmowy z pracownikami, którzy podzielili się z nami wrażeniami z komisji orzeczniczych w ZUS oraz pierwszy test produktów wykonany przez UOKiK, a także …