KNF sprawdzi czy naruszono przepisy w wezwaniu na akcje GTC

KNF przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság kary pieniężnej, w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów przy wezwaniu do sprzedaży akcji Globe Trade Centre – poinformował KNF w komunikacie.

CCC pokazało wyniki za III kw. 2020 roku

Wynik EBITDA grupy CCC w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 176 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej, strata operacyjna grupy w tym czasie sięgnęła 8 mln zł wobec 16 mln zł zysku przed rokiem – wynika ze wstępnych szacunków CCC. Przychody grupy wzrosły o 4 proc. do 1,502 …